IT med fokus på tillid og faglighed  → lige der hvor det nytter

 • slide3

  Planlægning og ordenlighed

 • slide8

  Vi sammensmelter altid optimering og vedligehold

 • slide7

  Ultrahands on giver læring i vores Tutorials

 • velkommen

  IT med engagement og seriøsitet

 • slide9

  Vores servicelevel tilpasses jeres hastighed

 • slide6

  AVTeamwork sikrer jer 365

 • slide5

  Innovation kan trænes – med disruption en vigtig parameter

 • slide4

  Faste seminarer eller skræddersyet undervisning

 • slide2

  Usability i højsædet

Disruption

Kombinationen af vores Consulting og IT-driftforretning giver en unik mulighed for at afholde innovations-workshops med Avtechnology

omkostningerne til en sådan workshop ligger på 2 områder, egen forberedelse og Avtechnologys forberedelse.

Vores innovations workshops følger derfor en nøje specificeret tidslinje. samt at vores innovations workshops afholdes i vores AV-center således at scenario test kan gennemføres sideløbende.

Forløbet udmunder altid i en rapport som belyser disruption risici og muligheder.

Test os med opfordring og vi kvittere med 5 centrale spørgsmål som også vil fungere som kick-start på forberedelserne